ផលិតផល

ការបង្ហាញផលិតផល

អំពី អាមេរិក

  • YOUNGHOME

    យុវជន

    ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំហើយគឺជារោងចក្រដែលផ្តោតលើការរចនា hookah និងការនាំចេញ hookah ។ រោងចក្រនេះមានសិក្ខាសាលា ១៤០០ ម៉ែត្រការ៉េនិងកម្មករ ៧០ នាក់។ លក្ខណៈរបស់យើងគឺសមត្ថភាពរចនាតាមតម្រូវការនិងល្បឿនថ្មីនៃផលិតផលថ្មី។ រហូតមកដល់ពេលនេះវាបានបម្រើដល់ក្រុមហ៊ុនស៊ីសាអេឡិចត្រូនិកខ្នាតធំជាច្រើនហើយបាននាំមកនូវការរចនាផលិតផលថ្មីដល់ពួកគេ។

កម្មវិធី

ករណីឧស្សាហកម្ម

ព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន